SLUŽBY

Nábor pracovníků ze zemí mimo EU

Nábor pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii je služba, která zahrnuje vyhledávání, výběr a nábor zaměstnanců ze zemí mimo území EU. Tato služba je často spojena s dodatečnými procedurami a právními požadavky, které se liší od náboru v rámci EU. Společnost musí splňovat ze své strany speciální požadavky programu. Vhodne pro obsazeni narocných pozic.

Nábor Pracovníků v rámci EU

Nábor pracovníků v rámci EU: Poskytujeme služby náboru potenciálních kandidátů v České republice a také po celé EU. Lokální nábor v České republice obnáší méně administrativní práce, ale zároveň vy se  dostanete do konkurence s jinými firmami. Vaše pracovní nabídka musí být atraktivní, zejména pro uchazeče z třetích zemí, kteří již žijí v České republice a mají vyšší nároky na platové ohodnocení. To je řešení, pokud potřebujete zaměstnance rychle a nehledáte vysoce kvalifikovaného pracovníka.

Nástup zaměstnanců po příjezdu

Služba zahrnuje koordinaci příletu, nastupu  a pomoc se splněním všech formalit spojených s zaměstnáním cizince.

Koordinace vízového procesů

My ve spolupráci s partnery budeme koordinovat a kontrolovat celý vízový proces vašich budoucích zaměstnanců až do nástupu do práce.

Vladni program

Program kvalifikovaných zaměstnanců  umožňuje zaměstnavatelům najímat pracovníky z třetích zemí na pozice, které nelze obsadit dostatečným počtem místních pracovníků. Zaměstnavatelé musí pro vstup do programu splnit určité podmínky, včetně potřeby pracovníků s konkrétními dovednostmi, zajištění právního základu pro práci a dodržování práv zaměstnanců zahraničního původu.

Poradenství pro zamestavatele

Naši odborníci vám pomohou porozumět specifickým aspektům zaměstnávání cizinců ze třetích zemí. Je důležité mít na paměti, že zaměstnávání cizinců může být spojeno s určitými komplikacemi a administrativními procedurami, a proto je důležité mít odbornou podporu, která vám pomůže tyto překážky překonat a zajistit úspěšné a bezproblémové zaměstnání zahraničních pracovníků ve vaší firmě.