Zaměstnání cizinců z třetích zemí

Zaměstnání cizinců z třetích zemí či jejich rodinných příslušníků je v současné době v České republice vzhledem k nedostatku pracovníků na pracovním trhu často nezbytné. Proces zaměstnávání těchto jednotlivců je však poměrně složitý a vyžaduje dodržování specifických postupů a pravidel.

Nejprve musí zaměstnavatel vytvořit tzv. hlášenku o volném pracovním místě na krajské pobočce Úřadu práce ČR. Tato hlášenka je následně zveřejněna a občané Evropské unie mají 30 dní na to, aby na ni mohli reagovat. Pokud se nenajde vhodný kandidát z řad občanů EU, může zaměstnavatel nabídnout pracovní místo cizinci ze třetí země.

Cizinci ze třetích zemí potřebují k práci v ČR pracovní povolení, které může nabýt různé formy:

  • Povolení k zaměstnání od krajské pobočky Úřadu práce spolu s povolením k pobytu.
  • Zaměstnanecká karta, která je vázána na konkrétní pracovní pozici a platí po dobu trvání pracovního poměru.
  • Modrá karta, určená vysoce kvalifikovaným zaměstnancům, která spojuje povolení k pobytu i zaměstnání.
  • Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, která umožňuje cizincům přesun v rámci nadnárodní společnosti.

Kromě toho může zaměstnavatel využít i dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ). DPP je vhodné v případě jednorázových úkolů, které nevyžadují plný pracovní úvazek, a zaměstnanec může odpracovat až 300 hodin za rok. DPČ je ideální pro práci s rozsahem nad 300 hodin ročně a představuje alternativu k plnému pracovnímu úvazku, kde zaměstnanec může pracovat maximálně polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Každá forma zaměstnání cizinců má svá specifika a vyžaduje pečlivou administrativu, aby byla dodržena veškerá právní pravidla a postupy.